Whistleblowerordning for elever på U/NORD

U/NORD ønsker at sikre et trygt og sikkert studiemiljø for alle vores elever.
Derfor har vi etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle elever, der går på skolen.

Hvis du oplever krænkende adfærd, mobning eller seksuel chikane, vil vi først og fremmest opfordre dig til at gå til en underviser, en studievejleder eller anden leder med din oplevelse, som vil lytte til dig i fortrolighed. Med en personlig henvendelse kan vi hurtigere og nemmere hjælpe dig og evt. gå videre med sagen. U/NORD vil altid vurdere hver enkel henvendelse ud fra gældende studie- og ordensregler samt antimobbestrategi, naturligvis med respekt for de involverede parter.

Hvis du alligevel har en oplevelse, hvor du i første omgang gerne vil henvende dig skriftligt med mulighed for at være anonym, har du også mulighed for det her. Når du laver en digital indberetning er det en lokal studievejleder der i første omgang modtager din digitale henvendelse, med mindre du henvender dig om en medarbejder på U/NORD. I givet fald vil HR-afdelingen i første omgang modtage din digitale henvendelse. Alle henvendelser rettet til denne postboks vil blive behandlet fortroligt og i fuld diskretion.

Whistleblowerordningen håndterer henvendelser om krænkende adfærd og chikane jf. arbejdstilsynets definition. Hvis du henvender dig anonymt, skal du være opmærksom på, at det kan være svært at rejse en sag mod en medarbejder eller en anden elev, hvis du ikke personligt og skriftlig står frem med din oplevelse efterfølgende. Så snart du sætter navn på krænkeren, vil skolen være forpligtet til at undersøge sagen og forelægge dine oplysninger for den eller de personer, som din klage vedrører. Den eller de personer, som din klage handler om, har ret til et effektivt forsvar, og har bl.a. ret til at få din identitet oplyst i forbindelse med sagsbehandlingen. Henvender du dig anonymt vil det derfor være svært at starte en sag medmindre der indgår meget konkrete og troværdige beviser.

Hvis du har oplevet krænkende adfærd, der ikke direkte relaterer sig til din uddannelse, og derfor ikke er omfattet af whistleblowerordningen, har du også mulighed for anonymt at kontakte Headspace unge- rådgivning: https://headspace.dk/

Henvendelse fra lærlinge om krænkende adfærd og handlinger på lærepladsen

I tilfælde hvor du som lærling er udsat for uacceptabel adfærd, herunder krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på din læreplads, gælder ovenstående muligheder ligeledes. I første omgang vil vi opfordre til, at du retter henvendelse til eks. en underviser, uddannelseschef og/eller en studievejleder.

Uddannelseschef/studievejleder støtter altid lærlingen i, at dennes grænser skal respekteres og at krænkende adfærd, mobning eller seksuel chikane adfærd aldrig kan accepteres. Vi vil derfor hjælpe med vejledning om, hvordan en overtrædelse kan indberettes til arbejdsgiver, da det er arbejdsgivers ansvar at forebygge og håndtere uacceptabel og krækende adfærd. I tilfælde hvor lærlingen ikke ønsker at tage sagen videre, men fx ønsker at løse konflikten med den involverede part, kan studievejleder tilbyde mægling mellem de involverede parter.

Det skal på forhånd sikres, at lærlingen er informeret om samtlige (retlige) handlemuligheder, herunder kontakt til fx fagforening, lærlingens mester eller lokal AMR/TR.